Stoppa utvisningar till Afghanistan

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

Stoppa utvisningar till Afghanistan

Vår hjärtefråga är att stoppa utvisningar till Afghanistan

 

Det har skrivits spaltmetra i denna fråga och Asyl.nupartiet är sprungen ur engagemanget med de ensamkommande barnen som kom hösten 2015.

 

Många är vi som varit engagerade i dessa ungdomar vilket inte minns syns av alla ideella organisationer som varit aktiv i frågan.

 

Här hittar du en del av de organisationer som har visat sitt hjärta och som har partiets stöd på alla sätt:

 

 

Afghanistans nyheter

https://www.facebook.com/Afghanistans-nyheter-655273731527536/

 

 

Afghanistanfakta

https://www.facebook.com/groups/1775369829439357/about/

 

 

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

https://www.facebook.com/search/top/?q=stoppa%20utvisningarna%20av%20afghanska%20ungdomar

 

 

Don't send Afghans back - a platform for positive action

https://www.facebook.com/groups/287056371797292/about/

 

 

Ung i Sveriges sympatisörer

https://www.facebook.com/groups/1481764701878867/about/

 

Hi-Sweden

https://www.facebook.com/groups/hi.sweden/

 

 

Flyktingguppernas Riksråd

http://www.farr.se/sv/