Vår politik

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

Vår politik

 

 

Migrationsfrågor skall vara hjärtefrågorna vårt detta parti. I övriga frågor bör var och en av ledamöter i riksdagen och kommuner röstar enligt sin politiska övertygelse. Ett demokratiskt parti i mitten där ingen vet i förväg hur rösterna skall falla. Jag finner höger-vänster uppdelningen som otidsenligt i dagens värld när det är den stora migrationsfråga som borde vara det viktigaste ämne att enas om.

 

Den stora frågan som inget parti kan blundar för och som borde vara överordnad allt annat.

Om man lägger till folklig demokrati där ledamöter röster enligt sin egen övertygelse få vi en demokrati på riktig där frågorna avgörs genom debatt i riksdagen och inte genom partiöverenskommelse i slutna rum där riktlinjer bestäms och ve den som avviker från partistyrelsens uppfattning.

 

En låtsasdemokrati som stinker lång väg där svågerpolitiken breder ut sig, där makten korrumperar och där väljaren har mindre och mindre att säga till annat än vart fjärde år och då få man välja på sin påve som man tror gör mest nytta. Ledamöter som rösta mot sin övertygelse är en styggelse för demokratitanken.

 

Detta är ett parti som vill något nytt i Svensk politik. Jag tänker mig att alla utom (SD, kända rasister och nazister) är välkomna i detta parti som skall ses som ett horisontalt parti med många uppfattningar som kan enas om migrationsfrågorna.

I övriga frågor föreslår jag att varje ledamot som blir vald blir sin politiska vilde för att skapa ett parti som inte är toppstyrd utan är demokratiskt parti ut i fingerspetsarna. De som inte kan visa upp ett bra socialt engagemang kan inte platsar i detta parti. Vissa skulle kalla det åsiktsregistrering jag kalla det att ta avstånd från rasism i alla former.

 

Ett nytt parti.... tanken är svindlande med tanke på hur många som är intresserade av migrationsfrågor och som sätter denna fråga högst på sin agenda.

Jag ser det som förutsättning för ett bra demokratisk samhälle att börja i denna ända med solidaritet och mångfalt. Allt annat kommer därefter och ger sig. Det samhälle som vill framåt och vill utvecklas måste alltid vara öppen för förändringar och vilar på värderingar som många kan delar i grund och botten. Sedan är vi alla olika med olika förutsättningar preferenser och erfarenheter och behov varför ett fritt demokratitänk och rätt för våra ledamöter att rösta efter eget förstånd är en grundförutsättning för vårt partis grundvalar.

 

Bernd Mussmann

Partisekreterare för Asyl.nupartiet