Bostäder

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

B

Bostäder

 

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige.

 

Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling.

 

Vi vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med.

 

För detta krävs en aktiv statlig/kommunal bostadspolitik. Vi vill se en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika.