Europa

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

E

Europa

 

Vi tycker att EU och samarbetet där är bra. För oss handlar EU om demokrati och fred, fri rörlighet och handel, krafttag för klimatet och gemensamma insatser mot organiserad brottslighet. Samarbetet i Europa gör oss starkare. Det vi inte tycker om är detaljstyrning, omotiverad överstatlighet och klåfingrighet. Därför oroar vi oss att EU i sin nuvarande form ibland fokuserar på fel saker.

 

Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Det kräver att unionen blir smalare men vassare. Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna.

 

Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU som gör färre saker på ett bättre sätt. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också ha vilja förändra och förbättra det. EU måste bli smalare genom att fokusera på rätt saker.

 

Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

 

EU måste bli vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Även om samarbete är bra så ska EU inte samarbeta om allt.

 

EU måste ta ett mycket större ansvar för flyktingpolitiken med ett större samarbete på asylrätten där länderna runt medelhavet få avlastning med de flyktingsströmmar som kommer över medelhavet. Vi kan inte fortsätta ser på hur tusentals männsikor dör i medelhavet årligen utan måste ökar det planerade flyktingmottagandet mycket krakftigt i Europa

EU kan inte ta hänsyn till de länder som vill motverkar ett större flyktingmottagande utan alla länder inom EU måste tvingas att ta sin del alternativt delar det ekonomiska ansvaret för asylmottagandet.