Hedersvåld

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

H

Hedersvåld

 

Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former.

 

Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning.

 

Den nationella samordnaren av arbetet mot våld i nära relationer menar att det saknas en samlad bild av hur utbrett hedersrelaterat förtryck är. Därför behöver det göras en större kvantitativ studie.

 

Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta. Det bör också noga utredas om dagens lagstiftning om till exempel grov fridskränkning räcker när våldet är en del av ett systematiskt förtryck.