Jämställd vård

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

J

Jämställd vård

 

Hälsa på lika villkor

 

Att alla, oavsett kön, ska ha lika rätt till lika vård borde vara självklart. Så är det inte idag. Istället får männen ofta bättre vård och en stor del av ansvaret ligger på forskningen.

 

Kvinnor får ofta sämre vård än män. Den mesta av forskningen har gjorts på män. Det har gjort att vi har sämre kunskaper om de sjukdomar som är vanligare bland kvinnor och om biverkningar och symptom som kvinnor får.

 

För att få bort skillnaderna behövs mer forskning om kvinnor och kvinnors sjukdomar. Vi behöver också ha statistik som visar skillnaderna mellan den vård som kvinnor och män får.