Jobben

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

J

Jobben

 

En trygg inkomst ger människor större frihet. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp.

 

Flyktingar som kommer till Sverige anser vi att de skall kunna få tillfälligt arbetstillstånd från dag ett de anländer till Sverige. Kan de försörja sig själva skall deras ansökan kunna leda till arbetstillstånd efter en kort tidsperiod som 1 år oberoende om de kommit som asylsökande eller arbetskraftsinvandrare.