Klimat

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

K

Klimat

 

Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

 

Mot detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, gas och kol och som prioriterar sina kortsiktiga intressen av vinster framför de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla.

 

Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs samhälleliga förändringar.

 

Vi anser att statens satsningar skall göras på sol vind och vatten och att de fossila energislagen och kärnkraften skall fasas ut över en överskådlig tid innebärande att omställning skall sker i den takt det kan sker där resurser satsas minimalt på gammal föråldrad kraft och den huvudsakliga satsningen sker på alternativ förnyelsebar energi. Sverige skall vara föregångsland i Sverige i omställningen även om insatser på förnybar energi kan sker utomslands.