Mäns våld mot kvinnor

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

M

Måns våld mot kvinnor

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen.

 

Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

 

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna.