Nazismen

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

N

Nazismen

 

Nazismen och dess ideologi tilltar åter i Europa. Mänga unga männsikor dras återigen till den nationalsocialisme som var grunden och anledningen till det andra världskriget med miljonstals döda i kriget och miljoners offer i förintelsens spår.

 

Nazismen är av FN klassad som en ideoligi som skall förbjudas att verka i organiserat form men ändock har Sverige inte tagit ställnig i denna fråga fullt ut utan tilllåter åter nasister att förenar sig och tom uppträda i ett politisk parti i Riksdagen.

 

Vi anser helt klart att SD är ett nazistiskt parti och vår målsättning är att nazistiska organisationer skall förbjudas att verka offentligt då nazismen en gång för alla förverkat sin rätt att uppträda som en ideologi i organiserat form.

 

Nasism är att likställa med de värsta avarterna av rasism vilket slår hårt mot olika folkgrupper vilket medför att dessa har svårare att få ett arbete, toleransen mot avvikande kläder exempelvis slöjan är utbredd och förståelsen för vissa folkgruppers behov av specialkost inom offentlig verksamhet är även den låg för att peka på några exempel.

 

Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda.

 

För att lyckas med den antirasistiska kampen måste vår utgångspunkt vara att vi människor är varandras trygghet. Och omvänt: din otrygghet är även min otrygghet.

 

För att skydda sina intressen söker högern och den ekonomiska eliten allt oftare stöd av rasister/nasister som använder flyktingar och muslimer som syndabockar för alla problem. Men att samhället rustats ned och klyftorna ökat är inte en konsekvens av att vi tar emot flyktingar. Högern och den ekonomiska eliten har inga lösningar på samhällets problem, istället leder splittringen till att samhället och sammanhållningen försämras för oss alla. Det skapar våld och rasism mot dem av oss som är afrosvenskar, romer, muslimer, judar och många andra och innebär en ökad otryggheten som splittrar oss och ställer oss mot varandra.