Pension

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

P

Pension

 

Nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora och hälften av alla kvinnor tvingas ta ut garantipension till någon del för att klara sig.

 

En viktig fråga på kort sikt är därför att höja garantipensionen. En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna.

 

Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta kommer dock få allt lägre pensioner. Kommunalarbetare och industriarbetare beräknas få under 50 procent av sin slutlön.

 

Pensionssystemet måste utformas på ett sätt där det säkerställs att avgifter som både arbetstagaren och företagen levererar in i pensionssystemet säkerställer att dessa resurser används enbart till pensioner. Asyl.nupartiet förespråkar därför en statlig försäkringslösning där pensionspengarna avskiljs från statsbudgeten och enbart är till för att bestrida pensionerna och då menar vi den allmänna pensionen.

 

Tjänstepensionerna är redan idag utanför statens system vad gäller privatanställda men där även den statliga tjänstepensionen med fördel säkerställs genom enbart en försäkringslösning. Staten skall ha möjligheter att tillskjuta medel in i systemet men inte har rätt att ta tillbaks medel.

 

Pension till politiker förslår vi att det skyndsamt ställs om till samma pensionssystem som gäller alla andra medborgare med allmän pension och tjänstepensioner. Inga pensioner därutöver skall kunna ges av stat och kommun utan ett bättre pensionsskydd utöver det allmänna åligger individens ansvar och inte stat och kommun eller arbetsgivarna.