Sexualbrott

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

S

Sexualbrott

 

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar. En modern sexualbrottslag måste utgå från att allt sex bygger på frivillighet och samtycke.

 

Ett samtyckeskrav skulle fungera normerande och tydligt slå fast samhällets syn på sex och sexualbrott. Samtyckesreglering är en av många saker som behövs för att motverka sexuellt våld, öka rättstryggheten för kvinnor och minska straffriheten för män som begår sexuella övergrepp.

 

Genom ett så kallat oaktsamhetsrekvisit går det också, utan att sänka beviskraven, att fånga in fler allvarliga och straffvärda handlingar. Det skulle kunna leda till fler fällande domar i sexualbrottsmål. Då räcker det att gärningsmannen borde ha förstått att den andre inte samtyckte till handlingen.