Sjukvård

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

S

Sjukvård

 

Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukförsäkringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov.

 

Det finns stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård i Sverige. Skillnaderna är såväl regionala och socioekonomiska som köns- och åldersmässiga. Var man än bor i landet och oavsett sociala faktorer ska det finnas förutsättningar för en bra och likvärdig vård.

 

Även i sjukförsäkringsfrågan anser vi att en försäkringslösning genom statens eller privat åtagande är att föredrar mot att sjukförsäkringen regleras genom statsbudgeten och är utsatt för regeringens godtycke vad gäller sjukförsäkringen. En sjukförsäkring värd namnet styrs inte av för statens välvilja utan av de medel som vi som arbetstagare och företag betala in till sjukförsäkringssystemet. Sjukbedömningarna måste återstas av de som är medicins kunniga och inte av administratörer på Försäkringskassan.