Socialpolitik

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

S

Socialpolitik

 

Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Inte bara de som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem.

 

Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla.

Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte alltid fungerar.

 

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill bland annat att dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen. I samarbete med regeringen har vi höjt försörjningsstödet för barnfamiljer.

 

Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd.