Strandskydd

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

S

Strandskydd

 

Alla delar av landet kan bidra till Sveriges tillväxt. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna.

 

Samtidigt är det viktigt att begränsa byggandet i områden med högt exploateringstryck som är värda att skydda. Vi anser att det är viktigt att strandskyddet anpassas och tillämpas utifrån lokala och regionala förutsättningar. Då kan vi göra det möjligt för kommuner med långa obebyggda stränder att utnyttja sina strandnära lägen till att locka både turister och nya invånare. Det är samtidigt viktigt att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter.