Tandvård

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

T

Tandvård

 

Alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och skall på sikt ingå i sjukvården. Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör.

 

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas avstå från tandläkarbesök. De med väldigt låga inkomster har ingen nytta av dagens högkostnadsskydd eftersom det dels gäller kostnader över 3 000 kronor och dels ersätts med halva kostnaden.

 

En omställning av tandvård till allmän sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet är således ett prioriterat område. Tänderna är en del av kroppen och skall inte betraktas separat från övrig sjukvård.