Våldsbejakande extremism

 

 

Välkommen till

Asyl.nupartiet

Sveriges enda invandrarparti

V

Våldsbejakande extremism

 

Våldsbejakande extremism, terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet ska bekämpas på ett effektivt sätt med både ett omfattande förebyggande arbete och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat.

 

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och – i de flesta fall – ett mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning till straff.

 

Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas inför rätta och lagföras.